Zápisy ze zasedání – první čtvrtletí 2018

Opět přináším přepis nejpodstatnějších bodů z obecního zastupitelstva za první čtvrtletí roku 2018.

V únoru zastupitelstvo obce schválilo odkup části od pí. Petríkové z pozemku č. 458/49, a to v rozsahu, ve kterém je na jejím pozemku silnice a chodník ve Spojovací ulici.

Na stejném zasedání bylo schváleno oslovení několika firem na výběrové řízení na nové hřiště v areálu mateřské školy.

Dále bylo prezentování zamítavé stanovisko obce Postřižín k převodu části katastrálního území, kde se nachází ulice Spojovací a přilehlé rodinné domy.

Od obce Postřižín jsme obdrželi návrh na změnu ÚP č. 3, ke které jsme se vyjádřili. Nelíbí se nám některé změny, jako např. plánovaný motorest nedaleko Úžic, který by mohl sloužit jako parkoviště pro další nákladní vozidla.

Byla schválena darovací smlouva od společnosti Prologis, která se zavazuje darovat 400 000 Kč na obnovu hasičárny a infrastruktury v obci.

V únoru byla zahájena 2. etapa rekonstrukce veřejného osvětlení a březnu bylo schváleno několik nabídek AZ Elektrostav, které byly za nejnižší podanou cenu.

Bylo schváleno pořízení obecně závazné vyhlášky na používání pyrotechniky na veřejném prostranství.

Na březnovém zasedání zastupitelstva jsem nabídl řešení směny pozemků s obcí Kozomín, které by neznamenalo žádné změny v metráži území, ale vyřešilo by problém v Potoční ulici.

Na zasedání 28.3. bylo schváleno zadání veřejné zakázky na rekonstrukci hasičské zbrojnice. Mimo peněz z dotací bylo schváleno vlastní financování rekonstrukce obcí ve výši 3 225 000 Kč. Pro potřeby vybavení hasičů byla pořízena plechová garáž v hodnotě 101 000 Kč.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.