Zápisy ze zasedání – prázdniny

O prázdninách proběhly dvě zasedání, zde je přehled nejdůležitějších bodů:

V červenci bylo schváleno vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu a rekonstrukci Spojovací ulice. V sprnu byly otevřeny obálky veřejné soutěže. Vyhrála firma OK Stavby s nejnižší nabídkovou cenou – 2 189 988,50 Kč. Podpis smlouvy byl schválen na srpnovém zasední zastupitelstva.

V červenci bylo schváleno vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci školy. Oslovili jsme Ing. Barboru Sládkovou a Ing. Martina Wünscheho. Další zájemci se mohou hlásit na základě zveřejnění zakázky na portálu a úřední desce.

I tento rok byla schválena smlouva o spolupráci na projektu STOP LETIŠTI VODOCHODY. V této smlouvě se zavazujeme zaplatit roční příspěvek ve výši 50 Kč za obyvatele. Celkem tedy 43 450 Kč.

V červenci nám dorazila dokumentace na územní řízení + stavební povolení k záměru skladu Daimler. Celá dokumentace je tak rozsáhlá, že se lépe vyjadřuje váhou než počtem stran. Váha je cca 50kg dokumentů. Na konci července proběhla schůzka zastupitelů se zástupci CTP a Daimler. Na této schůzce jsem investora upozornil na nedostatky ve formě chybějících částí dokumentace, které byly doplněny.
Dokumentace je tak rozsáhlá, že jsme se na srpnovém zasedání se zastupiteli jednohlasně shodli na objednání odborného posudku. Posudek bude opatřen pečetí autorizovaného inženýra pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, autorizovaného inženýra pro městské inženýrství a autorizovaného inženýra pro dopravní stavby. Cena posudku je 125 000 Kč bez DPH.

Aktualizace se bohužel dočkal i záměr papírny BOR Biotechnology, kde Středočeský kraj k našemu nepochopení zamítl stížnosti dotčených obci.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.