Zápisy ze zasedání – druhé čtvrtletí 2018

V dubnu bylo schváleno zahájení spolupráce s Farní Charitou Neratovice. Farní charita poskytuje domácí i zdravotní péči , odlehčovací služby a osobní asistenci. Na tyto služby přispívá 1/3 kraj, 1/3 obec a 1/3 klient. Ideální by bylo spojit se ještě s okolními obcemi a tuto službu společně financovat. Naplánována bude společná schůzka s okolními obcemi, které by o tuto službu měly zájem.

Bylo schváleno pořízení nového veřejného osvětlení v ulicích Jarní, Horní, Dolní, Spojovací, Postřižská od AZ Elektrostav, která podala nejnižší nabídku 605 541Kč s DPH.

Na rekonstrukci hasičské zbrojnice byl objednán a schválen technický dozor stavebníka – stavební inženýr Ing. Martin Wünsche.

Zastupitelstvo schválilo pořízení 7ks nových solárních lam veř. osvětlení pro místa, kde není možné instalovat standardní osvětlení (2ks pro ul. V Jordáně a 5ks na Hlavní ulici k cukrovarským bytovkám). Cena jednoho kusu je 21 665 Kč. Pokud se osvědčí, mohou být použity na dalších místech v obci.

V květnu byly instalovány nové autobusové zastávky v obcích Netřeba a Kopeč – stejné, jako jsou v Úžicích. Dále bylo schváleno pořízení nových plakátovacích ploch v obci.

V květnu proběhlo nové oplocení sběrného dvora a nátěr střechy mateřské školy.

Zasedání v červnu se týkalo především bodů okolo rekonstrukce hasičské zbrojnice, dále pak výměny kotlů v obecní hospodě.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.