Zápis ze zasedání – konec 2017

Po nějaké době přináším opět informace o dění na posledních dvou zasedání obecního zastupitelstva. Musím říct, že hlavně to poslední bylo „velmi výživné“.

V listopadu jsme se jednohlasně shodli na pořízení nových autobusových zastávek do Netřeby a Kopeče, abychom je sjednotili s těmi, co jsou v Úžicích. Zastávky vyjdou na 290 170 Kč bez DPH.

Dále jsme nechali opravit povrch ulice V Jordáně za cenu 97 972 Kč bez DPH.

Odložili jsme schválení nabídky na pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci hřbitova, ZŠ a MŠ. Nabídka na tyto 3 projekty 1 064 000 Kč.
Bez bližší prezentace záměru a představení referencí architektů by bylo schválení takové nabídky do velké míry pořizovaní „zajíce v pytli“. Projekty se budeme zabývat, ale bude třeba, aby zastřešující projektant představil konkrétní architekty a jejich práce.

V prosinci byla schválena změna č. 5 územního plánu upravující polní cestu vedenou v území plánovaního záměru projektu D8.7 (Daimler). Změna pak dále upravuje možnosti výstavby pro bydlení – lidky řečeno je možné, aby si občané s velkým pozemkem postavili druhý barák tam, kde je nyní zahrada. Je nutné dodržet minimální velikost pozemku, ale máme v Úžicích velké množství pozemků se zahradou i přes 1500m2, kde by si někdo z rodiny rád postavil druhý domek.

Schválili jsme podpis smlouvy o spolupráci se společností CTP Invest, na základě které CTP postaví novou čističku odpadních vod, resp. zajistí její intenzifikaci, což ale reálně znamená postavit čističku novou a větší. Nutná je i změna vnitřních technologií. Dále dle smlouvy obci daruje nové hasičské auto (cisternu) v ceně cca 8 milionů korun.

Dále byl schválen rozpočet na rok 2018.
Rozpočet počítá s výdaji 37 911 000 Kč a příjmy 24 033 000 Kč. Schodek bude hrazen z přebytků minulých let.
Rozpočet počítá s příspěvky myslivcům 10 000 Kč, sportovcům 50 000 Kč a do ZŠ s MŠ ve výši 821 000 Kč.

Velké výdaje jsou dány především rekonstrukcemi zbylých komunikací v obci. Ty byly vysoutěženy za cca 17 milionů korun v roce 2017. V Úžicích nám tak zbyde jen ulice V Jordáně, dále pak ulice v Netřebě a Kopeči. Jinak budou všechny komunikace v obci hotové!

Schválena byla též cena stočného, kterou VaK Zápy stanovili na 38,28 Kč za m3. VaK Zápy dále požadovali investice do kanalizace. ty jsme neschválili, neboť nebylo uvedené, kterých míst se investice týkají. Některá místa investice vyžadují, je však nutné doložit, že se plán investic potkává s potřebou jak je vnímáme my, resp. občané, které poruchová místa obtěžují.

Schválili jsme též nové oplocení sběrného dvora. Nabídka oplocení vč. velké pojezdové brány je za cenu 126 099 Kč vč. DPH. Rekonstrukceproběhne na jaře v závislosti na počasí.

Obec obdržela od projektanta návrh na řešení chodníku „k dolním bytovkám“. Fotku tohoto návrhu najdete na facebookovém profilu Naše Úžice.

Dále bylo nutné projednat prodloužení splatnosti půjčky SK SOKOL Úžice ve výši 42 000 Kč, které byly na projektovou dokumentaci na přestavbu kabin. Zastupitelstvo schválilo zrušení této půjčky za předpokladu, že SK SOKOL Úžice předá projektovou dokumentaci do majetku obce.

I. Dědková informovala o jednání s Farní charitou Neratovice kvůli zajištění péče pro seniory. Schůzka byla naplánovaná na leden.

Starosta informoval zastupitelstvo o nezájmu v jednání Postřižína o předání KN ulice Spojovací do majetku obce Úžice. Obyvatelé Spojovací ulice jsou tak rukojmími Postřižína a my jim nemůžeme pomoci. Nemůžeme jim např. vyvážet od roku 2018 popelnice. Nejsou obyvateli Úžic. Je to doslova padlé na hlavu, není nám jasné, proč si Postřižín zuby nehty drží několik málo domů kvůli dani z nemovitosti, když jim vzniká povinnost odklízet jim sníh, sekat trávu, vyvážet popelnice, atp. Navíc tito lidé při výměně dokladů nemohou mít ve svých domech trvalý pobyt. Katastrálně jsou v Postřižíně, číslo popisné mají v Úžicích. Je to takový šachmat doby minulé, ale v důsledku se musí přehlásit s trvalým pobytem na obecní úřad v Postřižíně – jistě budou rádi si měnit všechny doklady, smlouvy, atp. …. Dotčení občané by se měli domluvit a společně jet na zastupitelstvo obce Postřižín, třeba jim to pak dojde…

V listopadu bylo schváleno navýšení odměn zastupitelů. V prosinci pak nebyla schválena úprava odměny místostarosty. Už jsem ale v tomto článku dost dlouhý a toto téma si zaslouží samostatný článek. Ten zveřejním zítra…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.